VIMILs chat

Använd önskat användarnamn i chatten. Du behöver alltså inte ange ditt riktiga namn eller din e-postadress utan kan vara helt anonym.

Inget lösenord behövs för att chatta.

För allas trevnad ber vi dig, som skriver i vår chatt, att:

Hålla en trevlig ton. Inte skriva sådant som kan uppfattas som kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada någon. Inte uttrycker illojalitet eller riktat missnöje mot föreningen/gruppen och dess medlemmar och styrelse.

Respektera tredje persons integritet. Inte skriva något som innehåller vare sig politisk, kommersiell eller religiös agitation.

Observera! 

Det är bara chattens administratörer och moderatorer som behöver ange lösenord.  

Till VIMILs chat

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">