VIMILs Historik

VIMIL kom till på initiativ av sju drabbade personer som samlades den fjärde september 1999 i Kungsbacka. Nätverket VIMIL har sedan under åren fortsatt att växa och utvecklats genom regelbundet återkommande träffar, chatt, gästbok och inte minst genom att många personliga vänskapsband knutits.

Bakgrunden till bildandet var insikt om starkt behov för gemenskap mellan människor som drabbats av den yttersta sorgen. VIMIL föddes ur sorgen och under åren har människor kommit och ofta kunnat gå vidare bl.a. genom stöd från nätverket.

VIMIL kallas ofta Livlinan vilket har visat sig vara ett mycket passande epitet. Många livslånga vänskapsband har kommit att knytas genom VIMIL.

Mycket ofta hörs yttranden som:

"...för mig har VIMIL varit ett helt fantastiskt ställe att hämta kraft ur, en gemenskap i en märklig, speciell, overklig och fasansfull situation i livet..."

   
"...det fanns människor som visste hur det VAR och hur det KÄNDES till skillnad från de andra runtomkring och jag har många vänner från vimil-tiden som jag fortfarande träffar resp har kontakt med...."

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">