Om VIMIL

VIMIL– Vi som mist någon mitt i livet - är ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet.
I VIMIL har alla det gemensamt att vi förlorat någon som var - och är mycket viktig för oss - och att vi därför förlorat fotfästet i tillvaron.

Vår önskan med denna hemsida är att kunna ge stöd åt drabbade människor. Vi stödjer varann på bästa sätt vi kan och får själva stöd när det krisar. Vi är medmänniskorna som utgör nätverket VIMIL och själva vet hur det är.

Nätverket är religiöst, kommersiellt och politiskt obundet. VIMILs ändamål är att fungera som stödgrupp, kunskapsbank och påtryckningsgrupp i samhället.
 
 • Stödgrupp
  Utbyta erfarenheter, hjälpa och finnas till för varandra som varit i liknande/samma situation. Skapa relationer mellan människor.
 • Kunskapsbank
 • Samla information, erfarenheter och kunskap som behövs och som är svår att få tag på. Knyta experter och specialkompetens till organisationen såsom advokater, läkare, psykologer, präster etc.
 • Påtryckningsgrupp
 • Driva aktuella frågor och förändra samhället till det bättre för de som drabbats och kommer att drabbas. 

 För att uppnå målen används följande forum: 

 • Hemsidan genom Chat, Gästbok.
 • Medlemssidorna vilket möjliggör att knyta personliga kontakter mellan medlemmar.
 • VIMILmöten på många orter i landet. Vi anordnar även sommarläger för de som har minderåriga barn.
 •  

VIMIL på webben

VIMIL har webben som utgångspunkt då den är oslagbar gällande delaktighet och informationsflöde samt överbryggar  geografiska avstånd.

Det enda som sätter gränser för vad VIMIL är eller blir är medlemmarna själva samt vilka resurser nätverket får till sitt förfogande.

 Aktiviteter

Vi tycker det är viktigt att inte "bara" ha VIMIL-möten utan även ha aktiviteter då vi träffas med barnen och tar oss ut på olika saker igen. Det är inte bara sorgen och olika trösklar man skall bemästra utan också rent praktiska göromål.

Det är också viktigt att komma ihåg att även barn sörjer trots att det inte alltid syns utanpå. De sörjer på sitt sätt. Kan de inte sörja så bryter sorgen ut på sätt eller annat kanske åratal efteråt.

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">